O činjenicama upisanima u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde (potvrda o rođenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, rodni, vjenčani i smrtni list), kao isprave trajne vrijednosti.

Izvadak iz državne matice sadrži podatke koji su upisani u određenu državnu maticu do vremena izdavanja izvatka.

Rodni, vjenčani ili smrtni list sadrži podatke o činjenicama koje su upisane u državne matice u rubriku temeljnog upisa, s iskazanim posljednjim važećim promjenama podataka o tim činjenicama, do vremena izdavanja lista.

Druge potvrde (potvrda o rođenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju) izdaju se na zahtjev stranke o pojedinim podacima i to prema posljednjim važećim promjenama koje su upisane u maticu rođenih do dana izdavanja isprave.

Izvaci i potvrde iz državnih matica izdaju se na zahtjev osoba koje za to imaju pravni interes. Pravo uvida u državne matice, u nazočnosti matičara, dopustit će se osobi na koju se ti podaci odnose ili članovima uže obitelji ili posvojitelju, odnosno skrbniku, a drugoj osobi samo kad ima za to na zakonu zasnovan pravni interes.

Prigodom izdavanja izvadaka i potvrda matičar će precrtati nepopunjene rubrike koje ne postoje u državnoj matici ili nisu popunjene u njoj.

Za izvatke i potvrde plaća se upravna pristojba u iznosu od 20,00 kuna, te za obrasce izvadaka 5,00, odnosne potvrde 4,00 kune.

Rođeni u Hrvatskoj, domovnicu mogu podići u matičnom uredu prema mjestu upisa, gdje se ispunjava zahtjev za izdavanje domovnice. Za Primorsko-goransku županiju vidi listu matičnih ureda.

Rođeni u inozemstvu bez prebivališta u Hrvatskoj, za izdavanje domovnice obraćaju se Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, i Područnom uredu Centar, Ilica 25.

 

Objavljeno u Ostale isprave