Find a job in Ireland is not so easy as you might think. Find a job in Ireland is not so easy as you might think. Find a job in Ireland is not so easy as you might think.
Poglavlje koje regulira protok radne snage privremeno je 'zatvoreno' tako što su sve članice EU dobile pravo da zabrane zapošljavanje hrvatskih državljana sedam godina od ulaska Hrvatske u EU. Irska, Velika Britanija i Švedska jedine su zemlje koje su 2004. godine odmah otvorile svoje tržište radnicima s istoka, ali tada nije bilo krize.
Dvije trećine hrvatskih građana spremno je na preseljenje zbog zaposlenja ili boljeg posla unutar Hrvatske (67%) ili izvan nje (64%), a najpoželjnije destinacije za novi početak su Njemačka i Švicarska, a od gradova London.Mobilnost radne snage u porastu je, naime, zbog globalne ekonomske krize, i za tom pojavom, koja je uobičajena praksa u razvijenim zemljama Europske Unije, ne zaostaju ni građani Hrvatske.
Dok je četveročlano izaslanstvo Hrvatskoga sabora jučer bilo u posjetu Bundestagu i njemačkoj vladi, radi – prema službenoj hrvatskoj verziji – razmjene mišljenja u okviru programa »Pridruživanje Europskoj uniji« – mnogi su beznadno nezaposleni s ovdašnje burze rada obavljali završne pripreme radi što skorijeg odlaska na rad u Europsku uniju, ponajviše u Njemačku i Austriju, gdje im se od 1. svibnja otvaraju znatno povoljnije šanse od onih što ih nudi turistička sezona.
O činjenicama upisanima u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde (potvrda o rođenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, rodni, vjenčani i smrtni list), kao isprave trajne vrijednosti. Izvadak iz državne matice sadrži podatke koji su upisani u određenu državnu maticu do vremena izdavanja izvatka. Rodni, vjenčani ili smrtni list sadrži podatke o činjenicama koje su upisane u državne matice u rubriku temeljnog upisa, s iskazanim posljednjim važećim promjenama podataka o tim činjenicama, do vremena izdavanja lista. Druge potvrde (potvrda o rođenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju) izdaju se na zahtjev stranke o pojedinim podacima i to…
Vidi shematski prikaz koraka tijekom izdavanja osobne iskaznice na shemi dole.
1. korak – Nadležna policijska uprava/policijska postaja zahtjev za izdavanje osobne iskaznice*1 podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice; na šalteru za kupovinu obrazaca i biljega stranka dobiva i uplatnicu*2 za uplatu iznosa od 48,50 kn na račun Državnog proračuna *1NAPOMENA: Osobnu iskaznicu dužna je imati osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba mlađa od 16 godina. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u inozemstvu ne mogu imati osobnu iskaznicu jer se njome osim identiteta, hrvatskog…
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 2 u policijskoj upravi, odnosno postaji MUP-a RH prema mjestu prebivališta. Uz zahtjev se prilaže: uvjerenje o položenom vozačkom ispitu liječničko uvjerenje – ne starije od 15 mjeseci dvije fotografije veličine 30x35 mm 35,00 kn u državnim biljezima uplatnica na iznos od 35,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole osobna iskaznica
Prvi korak Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se u policijskoj upravi/policijskoj postaji *1 (PU/PP), Ministarstva unutarnjih poslova; na šalteru za kupovinu obrazaca stranka dobiva i uplatnicu *2 za uplatu u Državni proračun iznosa potrebnog za izdavanje putovnice. *1 NAPOMENA: Zahtjev za izdavanje putovnice može se podnijeti u svakoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koje imaju upravne poslove dakle, referadu za izdavanje osobnih isprava. *2 NAPOMENA: Iznos koji se plaća za navedenu ispravu može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, budući da se u navedene uplatnice u rubriku "poziv na broj" upisuje…
Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi ili postaji te, u policijskoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta, podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice. Ukoliko je osobna iskaznica nestala u inozemstvu, građanin je dužan njezin nestanak prijaviti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.
Stranica 1 od 2