Vidi shematski prikaz koraka tijekom izdavanja osobne iskaznice na shemi dole.
1. korak – Nadležna policijska uprava/policijska postaja zahtjev za izdavanje osobne iskaznice*1 podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice; na šalteru za kupovinu obrazaca i biljega stranka dobiva i uplatnicu*2 za uplatu iznosa od 48,50 kn na račun Državnog proračuna *1NAPOMENA: Osobnu iskaznicu dužna je imati osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba mlađa od 16 godina. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u inozemstvu ne mogu imati osobnu iskaznicu jer se njome osim identiteta, hrvatskog…
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 2 u policijskoj upravi, odnosno postaji MUP-a RH prema mjestu prebivališta. Uz zahtjev se prilaže: uvjerenje o položenom vozačkom ispitu liječničko uvjerenje – ne starije od 15 mjeseci dvije fotografije veličine 30x35 mm 35,00 kn u državnim biljezima uplatnica na iznos od 35,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole osobna iskaznica
Prvi korak Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se u policijskoj upravi/policijskoj postaji *1 (PU/PP), Ministarstva unutarnjih poslova; na šalteru za kupovinu obrazaca stranka dobiva i uplatnicu *2 za uplatu u Državni proračun iznosa potrebnog za izdavanje putovnice. *1 NAPOMENA: Zahtjev za izdavanje putovnice može se podnijeti u svakoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koje imaju upravne poslove dakle, referadu za izdavanje osobnih isprava. *2 NAPOMENA: Iznos koji se plaća za navedenu ispravu može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, budući da se u navedene uplatnice u rubriku "poziv na broj" upisuje…
Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi ili postaji te, u policijskoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta, podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice. Ukoliko je osobna iskaznica nestala u inozemstvu, građanin je dužan njezin nestanak prijaviti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.
Osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Osobnu iskaznicu dužna je imati osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba mlađa od 16 godina koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u inozemstvu ne mogu imati osobnu iskaznicu jer se njome osim identiteta, hrvatskog državljanstva, spola, datuma rođenja dokazuje i prebivalište u Republici Hrvatskoj.
 Promjena adrese stanovanja može se prijaviti samo u mjestu prebivališta, a ako se prijavljuje adresa u drugom mjestu, različitom od mjesta prebivališta, radi se o promjeni prebivališta. Zahtjev za prijavu promjene adrese stanovanja podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu prebivališta građanina
 Zahtjev za prijavu boravišta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu u kojem građanin želi prijaviti boravište Za prijavu boravišta potrebno je : osobna iskaznica popunjeni obrazac prijave boravišta (obrazac br.1) dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev
 Zahtjev za odjavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građanin odjavljuje prethodno prebivalište Za odjavu prebivališta potrebno je: osobna iskaznica popunjeni obrazac odjave prebivališta (obrazac br.1) ako se odjavljuje dijete, potrebno je priložiti: izvod iz matice rođenih (za dijete) ako su roditelji razvedeni i pravomoćno rješenje o razvodu braka
 Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku osoba je dužna odgovarajućim dokazima potkrijepiti činjenično stanje na kojem temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta ili boravišta u određenom mjestu i na određenoj adresi. S obzirom na to da se ovdje ne radi o činjenicama koje su općepoznate, osoba je dužna za svoje navode podnijeti dokaze.

Online

Imamo 25 gostiju i nema članova online