Četvrtak, 17 Veljača 2011 03:16

Socijalni program Grada Rijeke

Prava iz socijalne skrbi može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta, i to:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Objavljeno u socijalna prava