Četvrtak, 17 Veljača 2011 03:16

Socijalni program Grada Rijeke

Ocijeni sadržaj
(3 glasova)

Prava iz socijalne skrbi može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta, i to:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

 

a) Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra ostvaruje jedno od prava, i to:
- pravo na stalnu pomoć,
- pravo na doplatak za pomoć i njegu,
- pravo na pomoć i njegu u kući,
- pravo na osobnu invalidninu, pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar, ovisno o prihodima Korisnika temeljem cenzusa prihoda sukladno pozitivnim propisima.

b) Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom, i to:
- samac do 2.000,00 kuna,
- dvočlana obitelj do 2.900,00 kuna,
- tročlana obitelj do 3.900,00 kuna,
- četveročlana obitelj do 5.000,00 kuna,
- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 700,00 kuna.

c) Posebni uvjet ispunjavaju:
1. dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 
2. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu), 
3. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu), 
4. ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 
5. dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata, 
6. dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Utvrđena prava iz socijalne skrbi u Gradu Rijeci:

1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

1.1. pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine

1.2. pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

1.3. pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga i to:

- pomoć za podmirenje troškova vode i odvodnje otpadnih voda,

- pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća,

- pomoć za podmirenje troškova plina,

- pomoć za podmirenje troškova centralnog grijanja,

2. pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta

3. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi,

4. pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima,

5. pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola,

6. pravo na pomoć i njegu u kući,

7. pravo na pomoć u prehrani u Pučkoj kuhinji,

8. pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza,

9. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

10. pravo na smještaj u Psihijatrijsku bolnicu Lopača,

11. pravo na novčanu pomoć za umirovljenike.

Osim navedenih prava, utvrđeni su i sljedeći oblici pomoći:

1. pomoć prvašićima za kupnju školskog pribora,

2. pomoć djeci poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za kupnju školskog pribora,

3. pomoć za prehranu umirovljenika,

4. pomoć za prijevoz osoba s invaliditetom.

Pročitano 8161 puta

Video sadržaj

Više u ovoj kategoriji: « Prava po posebnim propisima

Online

Imamo 62 gostiju i nema članova online