Srijeda, 02 Listopad 2013 17:07

UPUTE O PROCEDURI: Izdavanje osobne iskaznice

Ocijeni sadržaj
(7 glasova)

1. korak – Nadležna policijska uprava/policijska postaja

 • zahtjev za izdavanje osobne iskaznice*1 podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice;
 • na šalteru za kupovinu obrazaca i biljega stranka dobiva i uplatnicu*2 za uplatu iznosa od 48,50 kn na račun Državnog proračuna
 • *1NAPOMENA: Osobnu iskaznicu dužna je imati osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba mlađa od 16 godina. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u inozemstvu ne mogu imati osobnu iskaznicu jer se njome osim identiteta, hrvatskog državljanstva, spola, datuma rođenja i dokazuje i prebivalište u Republici Hrvatskoj.
  Osoba koja uz sebe nema osobnu iskaznicu, te osoba starija od 16 godina koja nije ishodila osobnu iskaznicu kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj.

*2NAPOMENA: Iznos koji se plaća za izdavanje osobne iskaznice može se uplatiti putem interneta ili uplatnicom. Uplatnica se može dobiti i u policijskoj upravi/postaji. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za osobnu iskaznicu po modelu HR65 7005-442-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi osobna iskaznica).

2. korak – Uplata u pošti/FINA-i/banci

 • na šalteru pošte / FINA-e / banke uplaćuje se*2 iznos od 48,50 kn

*2NAPOMENA: Iznos koji se plaća za izdavanje osobne iskaznice može se uplatiti putem interneta ili uplatnicom. Uplatnica se može dobiti i u policijskoj upravi/postaji. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za osobnu iskaznicu po modelu HR65 7005-442-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi osobna iskaznica).

3. korak – Nadležna policijska uprava/policijska postaja

 • Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice osoba starija od 16 godina podnosi osobno. Ako maloljetna osoba starija od 16 godina koja podnosi zahtjev za izdavanje osobne iskaznice ne posjeduje javnu ispravu kojom se može provjeriti njezin identitet, prilikom podnošenja zahtjeva mora biti prisutan roditelj ili skrbnik koji će potvrditi identitet maloljetne osobe.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice osobi mlađoj od 16. godina podnosi roditelj ili skrbnik. Ako roditelji ne žive u obiteljskoj zajednici, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice osobi mlađoj od 16. godina podnosi roditelj s kojim ta osoba živi na temelju odluke nadležnog tijela. Maloljetna osoba starija od 12 godina mora biti osobno nazočna prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, radi davanja otisaka papilarnih linija i potpisa.

I.  Ako se zahtjev podnosi prvi put, potrebno je priložiti sljedeće:

 • domovnicu;
 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list;
 • 1 fotografiju u boji – 3,5 x 4,5 cm
 • dokaz o uplati iznosa od 48,50 kn (uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za osobnu iskaznicu po modelu HR65 7005-442-OIB, navodi se OIB osobe kojoj će se izraditi osobna iskaznica).

Ako je podnositelju zahtjeva već izdana osobna iskaznica, ne treba priložiti domovnicu niti izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

Međutim osobi čije se ime i prezime sastoji od više riječi, koje se zbog broja slova koja sadrže ne mogu upisati u prostor za upis imena i prezimena, u obrazac osobne iskaznice upisat će se one riječi osobnog imena koje je osoba izjavom pred matičarom odredila za uporabu u pravnom prometu te prilaže izvadak iz matice rođenih ili rodni list iz kojeg je vidljivo kojim će se imenom služiti u pravnom prometu.

 

II. Osobe koje podnose zahtjev jer im je prethodno izdana osobna iskaznica prestala važiti ili iz drugog razloga više ne služi svojoj svrsi, trebaju priložiti:

 • staru osobnu iskaznicu (poništava se i vraća);
 • 1 fotografiju u boji – 3,5 x 4,5 cm
 • dokaz o uplati iznosa od 48,50 kuna na račun Državnog proračuna (posebnom uplatnicom koja se može dobiti u policijskoj upravi/policijskoj postaji),  uplatnicom koju stranka sama kupi i popuni ili Internet bankarstvom

III. Ako se zahtjev podnosi zbog promjene osobnog imena ili promjene prezimena

 • staru osobnu iskaznicu (poništava se i vraća);
 • 1 fotografiju u boji – 3,5 x 4,5 cm
 • dokaz o uplati iznosa od 48,50 kn (uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za osobnu iskaznicu po modelu    HR65 7005-442-OIB, navodi se OIB osobe kojoj će se izraditi osobna iskaznica).
 • izvod iz matice rođenih, u kojem je navedena bilješka o novom osobnom imenu ili novom prezimenu kojim se osoba dužna služiti u pravnom prometu, ili vjenčani list

*3 NAPOMENA: Službena osoba koja zaprima zahtjev za izdavanje osobne iskaznice dužna je utvrditi identitet osobe koja podnosi zahtjev. Ukoliko zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi maloljetna osoba starija od 16 godina kojoj prethodno nije  izdana putovnica ili neka druga isprava s fotografijom, te nije moguće utvrditi njen identitet, potrebno je  prisustvo jednog od roditelja radi utvrđivanja identiteta. Za malodobne osobe odnosno osobe mlađe od 16 godina zahtjev podnosi roditelj ili staratelj.

4. korak – Nadležna policijska uprava/policijska postaja

 • u policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP) osobno se podiže osobna iskaznica. PU/PP će izdati osobnu iskaznicu najkasnije 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva
Pročitano 26189 puta

Video sadržaj

Online

Imamo 80 gostiju i nema članova online