Prikazujem sadržaj po oznakama: osobna iskaznica - Zaposli se - molba zamolba za posao zaposlenje - životopis biografija cv curriculum vitae primjer intervju burza rada

Vidi shematski prikaz koraka tijekom izdavanja osobne iskaznice na shemi dole.

Objavljeno u Osobna iskaznica
Srijeda, 02 Listopad 2013 17:07

UPUTE O PROCEDURI: Izdavanje osobne iskaznice

1. korak – Nadležna policijska uprava/policijska postaja

 • zahtjev za izdavanje osobne iskaznice*1 podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice;
 • na šalteru za kupovinu obrazaca i biljega stranka dobiva i uplatnicu*2 za uplatu iznosa od 48,50 kn na račun Državnog proračuna
 • *1NAPOMENA: Osobnu iskaznicu dužna je imati osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba mlađa od 16 godina. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u inozemstvu ne mogu imati osobnu iskaznicu jer se njome osim identiteta, hrvatskog državljanstva, spola, datuma rođenja i dokazuje i prebivalište u Republici Hrvatskoj.
  Osoba koja uz sebe nema osobnu iskaznicu, te osoba starija od 16 godina koja nije ishodila osobnu iskaznicu kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj.
Objavljeno u Osobna iskaznica

 

O činjenicama upisanima u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde (potvrda o rođenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, rodni, vjenčani i smrtni list), kao isprave trajne vrijednosti.

Izvadak iz državne matice sadrži podatke koji su upisani u određenu državnu maticu do vremena izdavanja izvatka.

Rodni, vjenčani ili smrtni list sadrži podatke o činjenicama koje su upisane u državne matice u rubriku temeljnog upisa, s iskazanim posljednjim važećim promjenama podataka o tim činjenicama, do vremena izdavanja lista.

Druge potvrde (potvrda o rođenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju) izdaju se na zahtjev stranke o pojedinim podacima i to prema posljednjim važećim promjenama koje su upisane u maticu rođenih do dana izdavanja isprave.

Izvaci i potvrde iz državnih matica izdaju se na zahtjev osoba koje za to imaju pravni interes. Pravo uvida u državne matice, u nazočnosti matičara, dopustit će se osobi na koju se ti podaci odnose ili članovima uže obitelji ili posvojitelju, odnosno skrbniku, a drugoj osobi samo kad ima za to na zakonu zasnovan pravni interes.

Prigodom izdavanja izvadaka i potvrda matičar će precrtati nepopunjene rubrike koje ne postoje u državnoj matici ili nisu popunjene u njoj.

Za izvatke i potvrde plaća se upravna pristojba u iznosu od 20,00 kuna, te za obrasce izvadaka 5,00, odnosne potvrde 4,00 kune.

Rođeni u Hrvatskoj, domovnicu mogu podići u matičnom uredu prema mjestu upisa, gdje se ispunjava zahtjev za izdavanje domovnice. Za Primorsko-goransku županiju vidi listu matičnih ureda.

Rođeni u inozemstvu bez prebivališta u Hrvatskoj, za izdavanje domovnice obraćaju se Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, i Područnom uredu Centar, Ilica 25.

 

Objavljeno u Ostale isprave
Četvrtak, 17 Veljača 2011 22:27

Izdavanje vozačke dozvole (prvi put)

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 2 u policijskoj upravi, odnosno postaji MUP-a RH prema mjestu prebivališta.

Uz zahtjev se prilaže:

 • uvjerenje o položenom vozačkom ispitu
 • liječničko uvjerenje – ne starije od 15 mjeseci
 • dvije fotografije veličine 30x35 mm
 • 35,00 kn u državnim biljezima
 • uplatnica na iznos od 35,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole
 • osobna iskaznica
Objavljeno u Vozačka dozvola
Četvrtak, 17 Veljača 2011 21:40

Izdavanje putovnice

Prvi korak


*1 NAPOMENA: Zahtjev za izdavanje putovnice može se podnijeti u svakoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koje imaju upravne poslove dakle, referadu za izdavanje osobnih isprava.

*2 NAPOMENA: Iznos koji se plaća za navedenu ispravu može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, budući da se u navedene uplatnice u rubriku "poziv na broj" upisuje jedinstveni kontrolirani broj koji ne može biti jednak kod dvije osobe.


U hitnim slučajevima (liječenje, bolest, smrt člana obitelji, neodgodiv službeni put), putovnicu u žurnom postupku izdaje policijska uprava koju odredi ministar unutarnjih poslova (za sada je to samo Policijska uprava zagrebačka).

Objavljeno u Putovnica
Četvrtak, 17 Veljača 2011 21:09

Nestanak osobne iskaznice

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi ili postaji te, u policijskoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta, podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

Ukoliko je osobna iskaznica nestala u inozemstvu, građanin je dužan njezin nestanak prijaviti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Objavljeno u Osobna iskaznica
Četvrtak, 17 Veljača 2011 20:42

Izdavanje osobne iskaznice

Osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.
Osobnu iskaznicu dužna je imati osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba mlađa od 16 godina koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u inozemstvu ne mogu imati osobnu iskaznicu jer se njome osim identiteta, hrvatskog državljanstva, spola, datuma rođenja dokazuje i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Objavljeno u Osobna iskaznica
Četvrtak, 17 Veljača 2011 17:01

Što je to prebivalište/boravište?

Prebivalište je mjesto u kojem se građanin naselio s namjerom da u njemu stalno živi.

Boravište može biti uobičajeno i privremeno. Uobičajeno boravište je mjesto u kojem građanin trajnije boravi bez namjere da se u tom mjestu naseli, a privremeno boravište je mjesto u kojem se građanin zadržava do 30 dana.

Objavljeno u Prebivalište
Četvrtak, 17 Veljača 2011 16:23

Ostvarivanje prava na zdrastveno osiguranje

Temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08), osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi, stječu  pravo na zdravstveno osiguranje kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ako se prijave nadležnom područnom uredu istoga  Zavoda:

Objavljeno u prava

Online

Imamo 270 gostiju i nema članova online